Từ ngày 1/10/2023, Những trường hợp nào ôtô thuộc diện phải triệu hồi?

Từ ngày 1/10/2023, theo Nghị định 60 quy định ôtô thuộc diện phải triệu hồi gồm 2 trường hợp: ôtô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất; ôtô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

xe mới về

có thể bạn quan tâm